Jamroh

Kwagean Kita

BIMBINGAN MANASIK HAJI 2017

  ‘’LABBAIKA ALLOHUMA LABBAIK…. LAA SYARIKALAKALA BAIK…. INNAL HAMDA WANNI’MATA LAKA WAL MULK… LAA SYARIKA LAK…. ‘’             Diawali gema…
Close