Tulisan Bebas

Ukuran dan Singkatan Ulama dalam Fiqh

ISTILAH UKURAN DALAM FIQH

 • Satu QIROTH menurut imam Tsalasah 0,215 Gr
 • Satu DIRHAM menurut imam Tsalasah 2,715 Gr
 • Satu MITSKOL menurut imam Tsalasah 3,879 Gr
 • Satu DANIQ menurut imam Tsalasah 0,430 Gr
 • Satu DZIRO’ Al-Mu’tadil menurut Aktsarin-Nas 48 Cm
 • Menurut Al Makmun 41,666625 Cm
 • Menurut An-Nawawi 44,720 Cm
 • Menurut Ar-Rofi’i 44,820 Cm
 • Satu MUD Menurut Imam Tsalatsah 9,22 Cm (P x L x T ) = 0,766 Ltr
 • Satu SHO Menurut Imam Tsalatsah 14,65 Cm (P x L x T ) = 3,145 Ltr
 • Satu WASAQ Menurut Imam Tsalatsah 57,32 Cm (P x L x T ) = 188,712 Ltr
 • Satu SHO’ Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 1.862,18 Gr
 • Satu MUD Gandum (Hinthoh) Menurut Imam An-Nawawi 456,54 Grm
 • Satu SHO’ Beras putih 2.719,19 Grm
 • Satu Mud Beras putih 679,79Grm
 • Air DUA KULAH menurut An-Nawawi 55,9 Cm ( P x L x T ) = 174,580 Ltr
 • Menurut Ar-Rofi’iy 56,1 Cm (P x L x T ) = 176,245 Ltr
 • Menurut Ahli Iraq 63,4 Cm (P x L x T ) = 245,325 Ltr
 • Menurut Aksarin-Nas 60 Cm (P x L x T ) = 187,385 Ltr
 • Zakat Fitrah adalah satu SHO’ 2.719,19 Grm = 2,71919 Kg
 • Jarak Qosor Sholat menurut:
 • Kitab Tanwirul Qulub 80,640 Km
 • Al-Ma`Mun 89,999992 Km
 • Ahmad Husain 94,500 Km
 • Aksarul Fuqha 119,99988 Km
 • Hanafiyyah 96 km
 • Kitab Fiqh al-Islâmy 88, 74 km
 • Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 94, 5 km
 • Mîl al-Hâsyimy:
 • Versi Imam Makmûn 1, 666665 km
 • Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 1, 76041 km
 • Versi Mayoritas ulama’ 2, 4999975 km
 • Farsakh:
 • Versi Imam Makmûn 4, 99995 km
 • Versi Imam Ahmad Husain al-Mishry 5, 28125 km
 • Versi Mayoritas ulama’ 7, 4999925 km
 • RITL BAGDAD menurut:
 • An-Nawawi 349,16 Grm
 • Ar-Rofi’i 353,49 Grm
 • NISHOB SARIQOH emas menurut Imam Tsalasah 0,97 Grm
 • Satu UQIYAH 12 Dirham
 • Satu DIRHAM 2 Gram

 

DAFTAR NISOB DAN ZAKAT HARTA ZAKAWIY

 1. Perak 543,35Gr 1/40=13,584Gr 2,5% Dikeluarkan setelah 1 thn
 2. Tambang Perak 543,35Gr 1/40=13,584Gr 2,5% Dikeluarkan seketika
 3. Rikaz Perak 543,35Gr 1/5=108,67Gr 20% Dikeluarkan seketika
 4. Harta dagang dgn modal perak 543,35Gr 1/40 =13,584 Gr 2,5% Ditaksir dengan perak dan dikeluarkan setelah 1 thn
 5. Emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Dikeluarkan setelah 1 thn
 6. Tambang Emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Dikeluarkan seketika
 7. Rikaz Emas 77,58Gr 1/5=15,516Gr 20% Dikeluarkan seketika
 8. Harta dagang dgn modal emas 77,58Gr 1/40 =1,9395 Gr 2,5% Ditaksir dgn emas dan dikeluarkan setelah 1 thn

9 Gabah 1.323,132Kg 1/10=132,3132Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 1.323,132Kg 1/20=66,1566Kg 5% Dgn biaya pengairan.

 1. Padi gagang 1.31,516 Kg 1/10=163,1516Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 1.31,516 Kg 1/20=81,5758Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 2. Beras 815,758 Kg 1/10=81,5758Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 815,758 Kg 1/20=40,7879Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 3. Gandum 558,654 Kg 1/10=55,8654Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 558,654 Kg 1/20=27,9327Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 4. Kacang tunggak 756,697 Kg 1/10=75,6697Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 756,697 Kg 1/20=37,83485Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 5. Kacang Hijau 780,036Kg 1/10=78,0036Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 780,036Kg 1/20=39,0018Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 6. Jagung kuning 720 Kg 1/10=72 Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 720 Kg 1/20=36 Kg 5% Dgn biaya pengairan.
 7. Jagung Putih 714 Kg 1/10=71,4 Kg 10% Tanpa biaya pengairan. 714 Kg 1/20=35,7Kg 5% Dgn biaya pengairan.

 

KETERANGAN :

 • Perhitungan awal tahun pd zakat hewan ternak dimulai dari memilikinya dlm jumlah 1 nishob, begitu juga pada emas & perak. Sedangkan utk barang dagang maka:

Bila modal dagang diambilkan dari emas/perak yg sudah genap 1 nishob baik dipakai semua atau tdk, maka penghitungan tahun dimulai dari pemilikan emas/perak

Bila modal dagang berasal dari selain emas/perak yg telah mencapai 1 nishob, maka penghitungan tahun dimulai dari permulaan berdagang.

 • Daftar nishob dan ukuran di atas dikutif dari kitab “FATHIL-QODIR” susunan Syaikh Ma’sum bin Ali Quwaron, Jombang.
 • Yang dimaksud dgn Imam Tsalatsah di atas adalah Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Hambali.
 • Nishob emas pada daftar di atas adalah nishob emas murni (emas dgn kadar 100%). Sedangkan utk mencari nishob emas yg tdk murni (emas dgn kadar kurang dari 100%) yaitu dgn cara: Nishob emas murni (77,58) dibagi kadar emas yg tdk murni kemudian hasilnya dikalikan dgn kadar emas murni (100)

Contoh :

Untuk pencarian Nishob emas dgn kadar 90%:

Nishob = 77,58 : 90 x 100 = 86,2 Gr

Zakat yg harus dikeluarkan – 2,5% (1/40) = 2,155 Gr

 • 2,0% (1/50) = 17,24 Gr

Untuk pencarian Nishob emas dgn kadar 75%:

Nishob = 77,58 : 75 x 100 = 103,44 Gr

Zakat yg harus dikeluarkan – 2,5% (1/40) = 2,586 Gr

 • 2,0% (1/50) = 20,688 Gr
 • Nishob dan ukuran utk jenis biji-bijian dengan menggunakan berat/gram sebagai mana daftardi atas adalah hanya pendekatan saja. Sebeb ukuran yang asal menurut Syara’ adalah dengan menggunakan Sho’ / Wasaq yang ada pada jaman Rasululloh SAW, maka dihimbau kepada kaum muslimin apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan berat kadar nishob, agar mengambil kadar yang ukurannya telah diyakini tidak kurang dari kadar yang telah ditentukan Syara’. ( Fathul Wahhab 1/114 dan S. Taufiq : 41).

 

SINGKATAN NAMA-NAMA ULAMA’ DALAM KITAB FIQH

 1. ر م Syihâb ad-Dîn Ahmad bin Hamzah ( ar-Ramly al-Kabîr ).
 2. مـر Syams ad-Dîn Muhammad bin Ahmad ( ar-Ramly As- Saghîr 919 – 1004 H. ).
 3. حـج Ibn Hajar al-Haitamy ( 909 – 973 H. )
 4. خـط Al-Khathîb as-Syirbîny ( … – 977 H. ).
 5. ز ي Nûr ad-Dîn ‘Ali az-Zayâdy atau az-Ziyâdy ( … – 1024 H.).
 6. س م / س ب Syihâb ad-Din bin Qâsîm al-Abâdy ( 964 – 922 / 994 H.)
 7. ظ ب Nashîr ad-Dîn Manshûr at-Thablawy ( … – 1014 H.).
 8. ب ر Abû Abdillâh Muhammad bin Abd ad-Daim Al-Barmawy .( 763 – 831 H.).
 9. با ج Al-Baijury ( 1198 – 1277 H.).
 10. أ ج Al- ‘Allâmah ‘Athiyyatullâh bin Athiyah al-Burhân ( … – 190 H.).
 11. ح ف Asy-Syamsu Muhammad bin Sâlim al-Hafnawy ( 1101 – 1181 H.).
 12. ش ق / ش ر ق Abdullâh bin Hijâz bin Ibrâhîm as-Syarqawy ( 1150 – 1226 / 1227 H.).
 13. حا ل / ح ل Nûr ad-Dîn ‘Ali bin Ibrâhîm al-Halaby ( 975 – 1044 H.).
 14. ع ش ‘Ali Syibramalisy; Nûr ad-Dîn Abû Dliyâ’ ‘Ali bin ‘Ali ( 997 – 1087 H.).
 15. ق ل Syihâb ad-Din Ahmad bin Salâmah al-Qulyûby ( … – 1069 H.).
 16. س ل Sulthân bin Ahmad al-Mazâkhi ( 985 – 1075 H.).
 17. ع ن Muhammad al-‘Inâni ( … – 1098 H.).
 18. ب ج Sulaimân bin Muhammad bin ‘Umar al- Bujairamy.
 19. خ ض Syamsu Muhammad Syaubary al-Khadry ( 977 – 1069 H.).
 20. م د Hasan bin ‘Ali Ahmad al-Mudâbiry ( … – 1170 H.).
 21. ع ب / ع ب د Abd al-Hamid; asy-Syekh Abd al-Hamid ad-Daghistâny.
 22. أ ط Muhammad bin Manshûr al-Ithfihy al-Mishry.
 23. ي As-Sayyid bin Abdullâh bin ‘Umar al-Alawy ( 1209 – 1265 H.).
 24. ك / ك ر Asy-Syekh Muhammad bin Sulaimân al-Kurdy ( … – 1194 H.).

WaLlohu a’lam bish-showab.

 

Rujukan: Maktabah Syamela NU

Tim Kaiffa

Kwagean, 22 November 2017 M

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Lihat Juga

Close
Close