TAMAK

Tulisan Bebas

NGAJI SELASA SORE (perkara-perkara yang lebih baik dan yang lebih buruk dalam Surga dan Neraka)

                 Dan Hasud “ ialah mengharapkan hilangnya nikmat orang lain” itu dapat melebur (menghilangkan) Syari’at Agama. Diriwayatkan dari Abu Dawud…
Close