IMAM ASY SYAFI’I

Tulisan Bebas

SEJARAH MUNCULNYA QOUL QODIM & QOUL JADID

       Qoul Qodim adalah pendapat Asy Syafi’i yang pertama di fatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (th 195 H) setelah…
Close